Kişisel Verilerin Korunması | Weeyn - Hepsi Bir Arada E-ticaretin Ekosistemi!

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Weeyn’in topladığı bilgiler, Weeyn’in sizlere hizmet sunabilmek, hizmetleri optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Weeyn bu bilgileri Platform, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Ancak bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

Müşterilerin Weeyn ile paylaştığı ve/veya Weeyn tarafından bu metin kapsamında elde edilen bilgiler, ilgili hizmetin tedariki aşamasında birlikte çalışan iş ortağı haricinde, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. Weeyn, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.

Weeyn, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Weeyn tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Weeyn ‘in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform’u her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Weeyn tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Weeyn’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

Weeyn, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Weeyn sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere ilgili mevzuat kapsamında ve ihtiyaç duyulan kadar kısıtlı erişim olanağı tanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI, AKTARILMA AMACI VE AKTARILACAK ALICI GRUPLARI

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının/üyenin bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Weeyn, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların/üyelerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre Weeyn, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Weeyn bu işlemi gerçekleştirirken ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uyar. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Weeyn, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak Weeyn, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. Weeyn, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri, Müşteri Hizmet Sözleşmesi kapsamında hizmet tedarik ettiği üçüncü kişi iş ortakları veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Weeyn ‘in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Weeyn, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.